Songs in this episode:

  1. baagilanu teredu, Raaga: Hamsanandi, taaLa:khaNDachaapu, Composer: Kanakadasa

bAgilanu teredu sEveyanu koDu hariye
kUgidaru dhvani kELalillave narahariye

paramapadadoLage viShadharana talpadali
sirisahita kShIravAridhiyoLiralu
karirAja kaShTadali AdimUlAneMdu
kareyalAkShaNa baMdu odagideyo narahariye

kaDukOpadiM khaLanu khaDgavane piDidu
ninnoDeya yellihaneMdu nuDiye
dRuDhabhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise
saDagaradi kaMbadindoDede narahariye

yamasutana rANige akShaya vasanavanitte
samayadali ajamiLana porede
samayAsamayavuMTe bhaktavatsala ninage
kamalAkSha kAgineleyAdikEShavane

2. chandrachooDa, Raaga:hamsanandi, taaLa: Adi, Composer: Purandaradasa

chandra chooDa shiva shankara pArvati

ramaNa ninage namO namO

sundara mrugadhara pinAka dhanukara

ganga shira gaja charmAmbaradhara||chandra||

koraLali bhasma rudrAkshi mAle

dharisida parama vaishNava neene||chandra||

garuDa gamana siri purandara viTThalana

prANa priyane namO namO||chandra||

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.