Raaga: Ahir; tALa: Adi;;  Composer: Purandaradasa

ugAbhOga: kOLige etake honna panjaravu, Aliddavanige arasutanavEtake, mALige maneyu baDavaniginnEtake, ninna ooLiga mADadavana bALu innEtake, kELayya Purandaravitthala.

pallavi

maaDu sikkadallaa maaDina gooDu sikakadallaa
jODu henDiriganji ODihOguvaaga gODe biddu bayalaayitallaa||

eccharagoLalillaa manave hucchanaadenallaa
acchinoLage mecchu mecchinoLage acchu
kiccheddu hOyitallaa||1||

muppu banditallaa tappade paayasa uNalillaa
tuppada bindige tippe mEle
dhoppane bittallaa |||2|| 

yOgavu bantallaa baduku vibhaagavaayitallaa
bhOgishayana shree purandara viThalana
aaga neneyalillaa ||3||

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.