Raaga: Ahir; tALa: Adi;;  Composer: Purandaradasa
ugAbhOga: kOLige etake honna panjaravu, Aliddavanige arasutanavEtake, mALige maneyu baDavaniginnEtake, ninna ooLiga mADadavana bALu innEtake, kELayya Purandaravitthala.

pallavi
maaDu sikkadallaa maaDina gooDu sikakadallaa
jODu henDiriganji ODihOguvaaga gODe biddu bayalaayitallaa||
eccharagoLalillaa manave hucchanaadenallaa
acchinoLage mecchu mecchinoLage acchu
kiccheddu hOyitallaa||1||
muppu banditallaa tappade paayasa uNalillaa
tuppada bindige tippe mEle
dhoppane bittallaa |||2|| 
yOgavu bantallaa baduku vibhaagavaayitallaa
bhOgishayana shree purandara viThalana
aaga neneyalillaa ||3||
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply