durgaudyadbhAnusahasrakoTi sadrishAM kEyUra hArOjjvalAM
bimbOShThIM smitadanta panktiruchirAM pItAmbarAlankritAm
viShNu brahma surEndra sEvitapadAM tatvasvarUpAM shivAM
mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(1)
muktA hAralasatkirITaruchirAM pUrNenduvaktraprabhAM
shinjannUpurakinkinimaNidharAM padmaprabhA bhAsurAm
sarvAbhIShTa phalapradAM girisutAM vANIramAsEvitAM
mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(2)
shrIvidyAM shivavAmabhAganilayAM hrIMkAra mantrojjvalAM
shrIchakrAnkita bindumadhyavasatiM shrImatsabhAnAyakIm
shrImat ShaNmukhavighnarAja jananIM shrImajjaganmOhinIM
mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(3)
shrImatsundaranAyakIM bhayaharAM gjnAnapradAM nirmalAM
shyAmAbhAM kamalAsanArchitapadAM nArAyaNasyAnujAm
vINAveNu mridanga vAdyarasikAM nAnAvidhADAmbikAM
mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(4)
nAnAyOgi munIndrahrinnivasatIM nAnArthasiddhipradAM
nAnA puShpavirAjitAnghriyugaLAM nArAyaNEnArchitAm
nAdabrahmamayIM parAtpara tarAM nAnArtha tatvAtmikAM
mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(5)
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/PZHZn664Gk4″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply