Posts

,

Shri RamaashTakam

sugreevamitraM paramaM pavitraM seetAkalatraM navamEghagAtram kAruNya pAtraM shatapatranetraM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||1 || samsAra sAraM nigama prachAraM dharmAvatAraM hata bhoomi bhAram sadA nirvikAraM sukha sindhusAraM shrIrAmachandraM…