sugreevamitraM paramaM pavitraM ram2
seetAkalatraM navamEghagAtram
kAruNya pAtraM shatapatranetraM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||1 ||
samsAra sAraM nigama prachAraM
dharmAvatAraM hata bhoomi bhAram
sadA nirvikAraM sukha sindhusAraM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||2||
 
lakShmI vilAsaM jagatAM nivAsaM
IankA vinAshaM bhavanaprakAshaM
bhUdEva vAsaM sharadindu hAsam
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||3||
 
mandAramAlaM vachanE rasAlaM
guNairvishAlaM hata saptatAlam
kravyAdakAlaM suralOkapAlaM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||4||
 
vedAnta gjnAnaM sakalaihsamAnaM
hritArimAnaM tridashaM pradhAnam
gajEndrapAlaM vigatA vishAlaM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||5||
 
shyAmAbhirAmaM nayanAbhirAmaM
guNAbhirAmaM vachanAbhirAmaM
vishvapraNAmaM katabhaktikAmaM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||6||
 
leelAsharIraM raNaranga dheeraM
vishvaikaveeraM raghuvamshadhAram
gambheeranAdaM jitasarvavAdaM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||7||
 
khElaaatibheetaM svajanE puneetaM
syAmO prageetaM vachanE aheetam
rAgEnagItaM vachanE ahItaM
shrIrAmachandraM satataM namAmi ||8||
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5E3_zRV5l1g&w=560&h=315]

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply